Velkommen

 

 

         Billed serie i tilfældig rækkerfølge
        fra sommeren 2021 i Smedegården

Klik herunder for at se bilederne

                  Billed serie fra sommer 2021

 

  

                

Realdania skriver
  29.06.2021
i bevillingsskrivelse

 

Foreningen Serups Smedje har fået 250.000 kroner til en forundersøgelse, der skal bidrage til rådgivningen om renoveringen af det historiske byggeri.

Videre i skrivelsen :

I Gudum ligger en egnstypisk hedeejendom med en intakt smedje, der huser et levende fællesskab omkring det traditionsrige smedjehåndværk. Renoveringen vil bevare den historiske bygning, men også det sociale liv omkring stedet. Planer er, at der i fremtiden skal åbnes endnu mere op for offentligheden og lokalmiljøet.

 


Det vil sige
at ligesom selve smedje bygningen er en unik idslomme fra 1800 tallet så er hele ejendommen nu på vej til at blive en unik tidslomme fra 1800 tallet.


 

 

Åben Smedje søndag den 20. juni 2021 fra kl. 10 - 16

 • Mange nye smedemaskiver og værktøj, donationen fra Dansk Metal, Nordvestjylland.
 •      Kl. 13.00 - 14.00 Konkurencer i hesteskokast. Der skal kåres en        vinder både i børnerækken og i voksenrækken.   
 • Rebslagning og fremstilling af grimer til hest og ko
 • Smedesangen synges
 • Køretur med hest og vogn
 • Veteranbil, Fiat 500 og veterancampingvogn
 • boder med kaffe kage og andet godt
 • Smede med store armmuskler ved esse og ambolt 
 • Kl. 11 og 14. Guidet vandretur, randmoræne og galgehøje.
 • Mange aktiviteter. Ingen Entre.
  Men m
  an kan støtte Serup Smedje, enten ved at blive medlem eller give en gave på Mobilepay nr. 20329915
 • Velkommen til en forhåbentlig vellykket dag.

     

        Ekstra ordinært generalforsamling
søndag den 20. juni 2021 kl 0900 i Serup Smedje, Klosterhedevej 35 i Gudum, 7620 Lemvig.

Eneste punkt er endelig vedtagelse af ændring i § 7 om bestyrelsens sammensætning. Blev vedtaget første gang ved den ordinære generalforsamling den 19.04.2021.


       

  Ordinær generalforsamling i Serup Smedje
               mandag d. 19. april 2021 kl. 19.00

                    på adressen Klosterhedevej 35

                                  Referat

                     1 Valg af dirigent
                     Flemming Madsen valgtes og han erklærede at Generalforsamling var lovlig og                               beslutnings dygtig.

2 Bestyrelsens beretning til godkendelse
Formand Troels Primdahl beretning om årets gang var præget af mindre aktivitet på grund af Corona Pandemien.
Ansøgningen til LAG om midler til opgraderingen af Smedegårdens bygninger blev et afslag.
Donationen fra Dansk Metal Nordvestjylland har medført stor omtale bl.a. en helsides artikel i egnens dagblade.
Blev godkendt

3 Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Kasserer Karsten Serup fremlagde årets regnskab der udviste et driftsunderskud på lidt mere end kr. 3.ooo.
Blev godkendt.

4 Indkomne forslag.
Der er forslag om to mindre vedtægtsændringer.  hhv. §2 og §7, se særskilt bilag.
§2 blev endelig godkendt.
§7 blev godkendt første gang.

5 Valg af bestyrelse. Valgperiode er 2 år.
Flemming Madsen og Erik Damborg genvalgtes.
Ikke på balg var Gert Åge Christensen og Jørgen Tøt.

6 Valg af suppleanter
Hans Colding genvalgtes og Jan Paarlberg nyvalgtes.

7 Valg af to revisorer. En på valgt hvert år.
Jan Paarlberg nyvalgtes. Ikke på valg var Villy Dueholm.

8 Eventuelt.
Del deltog 11 medlemmer i Generalf. der foregik i smedjens tidligere bolig.
Anna Marie Tovborg, der var forhindret, havde sendt en mail med status på Realdania Ansøgningen. 

Ref. Christian Futtrup.

 

 

 

 


 

  Giv Serup smedje din stemme, det er nu vi har brug for det

Bestyrelsen for Serup Smedje har de seneste måneder arbejdet på at forberede ansøgninger til fonde til finansiering af projekt Smedegården.

Nu har vi brug for at medlemmer, og andre venner af Serup Smedje, klikker ind på Realdanias hjemmeside og anbefaler projektet.
Vi skal bruge mindst 500 der anbefaler for at kunne komme i betragtning hos Realdania.

Nu er fondsansøgningen lagt på nettet til Realdania
Klik her for at se opfordring til at anbefale ansøgningen

Giv Serup Smedje din anbefaling og også gerne en anbefaler kommentar. 

 

 


Til Smedjens bestyrelse

Tjek lige Jeres mail om snarlig bestyrelsesmøde

Christian F

 

Klik her på Nyhedsbrev  for at læse Nyhedsbrevet 2021, og en opfordring til at forny dit medlemsskab af Serup Smedje.

 

 klik her på Peder Chr. Serups navn for at læse om smeden Peder Chr. Serup  og hustru Ane Serupfødt Mølgård. 
Peder Chr. Serup, var født i 1845 og døde 1911. Hustruen Ane Mølgaard Serup, blev født1848 og døde 1927.
Nederst er der link til tre TV optagelser fra smedjen. 

 

 

 

 

 

 

 Ekstra ordinært Åben hus i Serup Smedje lørdag den 26. september 2020 kl. 14.00 gennemføres som planlagt.

Dagen er tilrettelagt så vi overholder sundhedsmyndighedernes regler og henstillinger som virus epidemien afstedkommer, herunder mulighederne for at holde afstand og med mulighed for god håndhygiejne

Dagens forløb som   tidligere meddelt.


Den store donation Serup Smedje har modtaget fra Dansk Metal Nordvestjylland bliver præsenteret og vist frem

Tidligere formand for Dansk Metal Erik Falck Damborg fortæller om samlingen og de historier som mange af maskinerne og værktøjerne gemmer.

Formand for Dansk Metal, Nordvestjylland Dan Mikkelsen, og formand for Serup Smedje 2020 Troels Primdal taler.

En anden nyhed vil kunne ses, nemlig en fjedervogn der også er doneret til Serup Smedje.

 Alle interesserede er velkommen.


 

 Kursustilbud fra Gudum Sognearkiv

 Skriv om dit liv, skriv dine erindringer, måske du allerede har de første sider til at ligge klar i skuffen. 
Så er her et kursus til at virkelig gøre en fortælling til dine børn, børnebørn og oldebørn.

Klik her for at læse om hvordan du kommer igeng.

 

 Generalforsamling den 4. marts 2020 kl.19.30 i Gudum Sognehus

Et udvalg under bestyrelsen har nogen tid arbejdet med en plan for smedjens fremtid. Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen den nye plan.

Der vil også blive løftet sløret for hvad der er fundet i Gudum Sognearkiv om smed Peder Chr. Serup og der levede fra 1845 til 1911 og brorsønnen Jens Kirk Serup der var hedeopdyrker og levede fra 1887 til 1976.

Kom til en spændende aften, der serveres i år kaffe og kage.
 

Generalforsamling 2020

 Der indkaldes til generalforsamling d. 4. marts 2020 i
Gudum Sognehus -
se Nyhedsbrev her og indkaldelsen til generalforsamling 2020.

 

Åben Smedje 2020 bliver søndag den
     21. juni 2020  fra 10 - 16
med et omtattende program hvor der bliver slået
reb og lavet grimer og afholdt små konkurencer.

 

 

Den 11. august 2019 medvirkede Srups smedje ved et heldags arrangement på Gjellerodde hvor man med feltesse, ambolt og armkræfter fremstillede mindre emner af genbrugs materialer. Se billeder på Facabook


Efter succes åben smedje d. 16. juni 2019

Var der to opfølgnings smede dage: øndag d. 23. juni 2019 fra kl. 13 - 16, 
og søndag d.14 juli 2019 fra kl. 13 - 16


      Åben Smedje 16. juni 2019 kl. 10 - 16

  


 FB-find-os-logo.png


 

             Ekstra ordinær generalforsamling

           onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19.30

           Læs dagsorden her

 

Serups Smedje har, som det lille frit liggende smede museum, eksisteret i over tyve år.

 

Bestyrelsen har vurderet og besluttet at nu er tiden kommet til at Smedjen skal op i et højere gear, hvis den skal overleve de næste tyve år, der skal en fornyelse til. Derfor Serup Smedje 2020.

 

2019 skal bruges til at afprøve et muligt gearskifte til et højere gear.

 

 Smedjen ejes af foreningen Serups Smedje men ligger på lejet grund. Denne grund er på vej til,  indenfor en overskuelig fremtid at skulle  skifte ejer.

 

 Det har givet anledning til overvejelser. Efter drøftelser og forhandlinger tegner der sig nu en mulighed for at Serup Smedje 2020 kan overtage ejendommens øvrige bygninger dvs laden og beboelsen. Det vil løse nogle plads problemer og lukke op for mange nye muligheder for aktiviteter.

 

 

 


              Generalforsamling

                tirsdag den 5. februar 2019
                     Klik her for at læses referatet


 

TV-vest besøgte smedjen ved Åben Smedje den 17/6-2018 og optog denne film:
Klik herunder for at se optagelsen:  

https://www.youtube.com/watch?v=sHg3xQmPzYw&feature=player_embedded

 

 


 Kontingent kr.100
MobilePay 20329915
Bank reg. 7730  konto 1069520

Klik her for at se stor avisartiklel om smedjen

 

  

Serups Smedje i Gudum

I den sydlige del af Gudum Sogn ligger et gammelt smedehus, "Serups Smedje". Dette smedehus tilhøret i sin tid P. Kr. Serup. Hans speciale var fremstilling af vandpumper, tærskeværker og kornrensemaskiner. Siden P. Kr. Serups død i 1911 har smedehuset stået urørt, og den gamle mesters smede- og tømrerværktøj fra før 1911 forefindes der stadig.

Ideen

Vi er nogen, der ønsker at bevare den gamle smedje for eftertiden. Smedjens daværende ejer har skænket selve smedjebygningen til en selvejende institution, dog således at selve grunden er på lejebasis. Dermed skabes der mulighed ofr at den selvejende instituion kan restaurere huset, og indrette det til et lille håndværkermuseum.

Det påtænkte museum skal forestås og drives af den selvejende institution, og der skal være offentlig adgang hertil. Initiativtagerne håber derved at kunne bevare denne lille lokale perle for eftertiden, og at skaffe lokalsamfundet endnu en seværdighed.

Ideen om det lokale håndværkermuseum kan kun virkeliggøres, hvis der er en stor opbakning derom. Der er brug for penge, mange penge og materialer,  når smedjen skal restaureres.

"Serup Smedje" (som den selvejende institution hedder) vil derfor bede om støtte til projektet.

Alle sponsorer der giver mindst 1.000 kr får en messingplade med navn og beløb sat op i smedjen.

Kontakt os

Ring, skriv eller send en e-mail til mig hvis der er noget du synes vi bør vide eller noget du vil spørge om... - du kan se hvem vi er under bestyrelse

Siden er udarbejdet af Søren Futtrup:  www.futtrups.dk